Bà Đào Ngọc Anh


Tôi sinh ra tại Hà Nội nhưng đã sinh sống ở nước ngoài từ năm 1991. Sau khi tôi hoàn tất chương trình Diplom trong ngành toán tại Đức năm 2005, Tôi học tiếp và nhận bằng Master of Science trong ngành thống kê sinh học tại Đại học Yale năm 2007, hiện nay tôi đang hoàn tất giai đoạn cuối cùng chương trình nghiên cứu sinh, PhD, trong ngành thống kê tại Đại học Texas A&M. Từ năm 2005 tôi đã tham gia vào việc phát triển các dự án đa quốc gia của Tập đoàn DETECH. Đặc biệt, tôi đã có rất nhiều cơ hội để mở đầu và phát triển các dự án liên quan đến Tập đoàn DETECH và các cơ quan quốc tế, từ đó nhiều dự án đã trở thành những Công ty phát triển độc lập.

Hiện tôi đang sống hạnh phúc bên gia đình riêng của mình tại Đức. Chúng tôi yêu thích nấu ăn và đi du ngoạn trong thời gian rảnh rỗi. Những cuộc du ngoạn bằng xe đạp là hoạt động yêu thích của Chúng tôi trong mùa hè.