Ông Đào Văn Tám


Tôi sinh ra tại Nam Định. Tốt nghiệp bằng Cử nhân Hóa học tại Đại Học La Habana – Cuba năm 1973 và bảo vệ luận văn Tiến sĩ Hóa Lý tại Đại học Paris Sud năm 1983, làm nghiên cứu viên tại Viện Hóa học Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ năm 1973 đến 1989. Năm 1991, nhận chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty DETECH cho đến nay. Thời gian rãnh rỗi tôi thường dành thời gian cho gia đình và chăm sóc vui chơi với các cháu, tôi yêu thích đọc sách.