Ông Nguyễn Mai Sinh


Nam Định là nơi sinh ra tôi và nuôi tôi khôn lớn. Năm 1995 tôi đã tốt nghiệp Khoa Công Trình Trường Đại học Thủy Lợi- Hà Nội.
Trải qua các môi trường công tác khác nhau, đến nay tôi tự hào được làm việc trong Tập đoàn DETECH, một môi trường thân thiện và được tự do phát huy sáng tạo.