1991
Công ty Hỗ trợ phát triển Công nghệ được thành lập theo quyết định của Viện Khoa học – Công nghệ Việt Nam. Hoạt động chính của Công ty là cung cấp các dịch vụ Sở hữu trí tuệ.

1993
Công ty tiến hành lắp ráp xe máy dưới dạng CKD.

1999
Nhận thấy tiềm năng rất mới của thị trường xe máy Việt Nam, DETECH đã quyết định đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phụ tùng và lắp ráp xe gắn máy tại khu công nghiệp Phố Nối, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (DETECH Motor).

2002
Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển Công nghệ DETECH được cổ phần hóa, chuyển thành Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển Công nghệ DETECH..

2003
Thành lập Trung tâm đầu tư và Triển khai dự án để thực hiện xử lý nước và môi trường và triển khai một vài dự án kinh doanh Bất động sản.

2006
Thành lập Trung tâm Công nghệ Sinh học Phương Đông (DETECH Bio) nghiên cứu và sản xuất một số sản phẩm từ tảo Spirulia

2008
Thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản DETECH Land.

2010
– Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Môi trường DETECH Envir và đến năm 2016 đổi thành Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường DETECH Green
– 2010 thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Lucas DETECH và đến năm 2013 đổi thành Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế DETECH Gateway Việt Nam.