lucas-detech-bannerTVDetechGateway

 

logo copy

Hệ thống Giáo dục Quốc tế DETECH Gateway được thành lập năm 2010 nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về các dịch vụ giáo dục và ngôn ngữ quốc tế toàn diện. Với niềm tin rằng giáo dục hiệu quả sẽ vượt ra ngoài khuôn viên của lớp học, chúng tôi tin rằng việc học tập tốt nhất diễn ra khi học viên là những người tham gia tích cực và chủ động. Thông qua việc cộng tác chặt chẽ với cộng đồng trong nước và quốc tế, chúng tôi cam kết đem đến cơ hội học tập tốt nhất và công bằng cho bất cứ ai có đam mê và khao khát học tập..

Những giá trị cốt lõi

  • Cải tiến giáo dục
  • Khát vọng vươn đến hoàn hảo
  • Liêm khiết
  • Yêu mến người khác
  • Sáng tạo
  • Tôn trọng
  • Thích đáng
  • Cộng tác với Cộng đồng
  • Tôn vinh sự khác biệt

Định hướng
Hệ thống Giáo dục Quốc tế DETECH Gateway định hướng nuôi dưỡng sự phát triển toàn diện của học viên qua các dịch vụ giáo dục dựa trên sự thấu hiểu. Học viên của chúng tôi được nâng cao tầm hiểu biết và sức cạnh tranh của họ qua những trải nghiệm về cá nhân và phương pháp tập trung vào sự phát triển của bản thân học viên. Chính những điều này sẽ khuyến khích họ luôn học hỏi luôn hành động và luôn cống hiến. Chúng tôi đảm bảo sẽ cung cấp một môi trường học tập chu đáo – chủ động – chất lượng, nhằm thay đổi tương lai của mỗi học viên.