Thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc dự án “Tổ hợp Dịch vụ Thương mại và văn phòng cho thuê”

a2

Danh mục tài liệu đính kèm

1. Thư mời tham dự cuộc thi.
2. Quy chế thi tuyển và nhiệm vụ thiết kế
3. Mẫu đơn đăng ký cho đơn vị độc lập
4. Mẫu đơn đăng ký cho tổ chức liên doanh.
5. Bản vẽ khu đất
6. Một số hình ảnh khu đất.