Xe máy, xe điện ESPERO – DETECH nhận giải Nguồn lực xanh 2015

Ngày 27/06/2015, tại nhà hát Quân đội, Bộ lao động thương binh và xã hội – Tạp chí lao động và xã hội tổ chức lễ trao giải "Phát triển nguồn lực xanh", chương trình tổ chức nhằm tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân tăng cường công tác phát triển nguồn nhân lực theo hướng phát triển bền vững, sử dụng có hiệu quả nguồn lực con người Việt Nam.

a2

Chương trình được tổ chức dưới hình thức xét chọn và tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh có nhiều chính sách, chế độ đãi ngộ tốt, kích thích lao động đạt năng suất cao, đặc biệt có nhiều chế độ phúc lợi tự nguyện nhằm nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần đối với người lao động.

Năm 2015, chương trình phát triển nguồn lực xanh được tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội, Công ty TNHH ô tô xe máy DETECH với các dòng sản phẩm xe máy, xe đạp điện, xe máy điện mang thương hiệu ESPERO thân thiện với môi trường, với người tiêu dùng đã vinh dự nhận giải trong bình xét năm nay.

a2